Menu

TOPPSAKENE

Viktige fugleområder (IBA) skal ha sterk prioritet i forvaltningen

Viktige fugleområder (IBA) skal ha sterk prioritet i forvaltningen

Energi- og miljøkomiteen ga i fjor full støtte til Norsk Ornitologisk Forening sitt ønske om å inkludere IBA-områder (Important Bird and Biodiversity Areas) som en integrert del av videre vernearbeid. Komiteen imøteser at det gjennomføres fylkesvise ...

Aktuelt fra Stjørdal

Selbu og Tydal

Malvik

Frosta og Åsen

Meråker

Stjørdal

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss